cover

Placera dinLägg till en widget här vänsterkolumn
bild
Placera dinLägg till en widget här mittenkolumn
bild
Placera dinLägg till en widget här högerkolumn
bild
Placera dinLägg till en widget här vänsterkolumn

Avancerade tjänster

Förutom de standardtjänster som de flesta företag behöver har vi även mer avancerade lösningar. Framför allt är vi duktiga på drift av nätverk och servrar. De flesta av tjänsterna erbjuds till ett fast pris per månad.

Placera dinLägg till en widget här mittenkolumn

Nätverk, VPN och brandväggar

Vi tar hand om både små och stora nätverksinstallationer. Vi kan hjälpa till med både drift och installation. Lokala nätverk med WiFi (trådlöst) i ett kontor, VPN för att knyta samman nätverk eller hemarbetsplatser är några exempel. Vi tar även ansvar för säkerhetsfrågor, som brandväggar.

Placera dinLägg till en widget här högerkolumn

Server

Har ni en applikation som inte finns att köpa som tjänst hos oss? Det kan vara en verksamhetsspecifik mjukvara eller en större webplats.

Placera dinLägg till en widget här vänsterkolumn
bild
Placera dinLägg till en widget här mittenkolumn
Placera dinLägg till en widget här högerkolumn
Placera dinLägg till en widget här vänsterkolumn

Zope Hosting

Zope och Plone är en väl beprövad klassisk plattform för webpublicering och content management. Vi har lång erfarenhet av hosting av Zope och Plone.

Placera dinLägg till en widget här mittenkolumn
Placera dinLägg till en widget här högerkolumn