cover

Placera dinLägg till en widget här vänsterkolumn
bild
Placera dinLägg till en widget här mittenkolumn
bild
Placera dinLägg till en widget här högerkolumn
bild
Placera dinLägg till en widget här vänsterkolumn

Tilläggstjänster

För mer avancerade användare eller större företag har vi ytterligare IT-tjänster som kompletterar grundpaktet. Dessa kan köpas per användare och debiteras månadsvis utöver grundpaketet.

Placera dinLägg till en widget här mittenkolumn

Fileserver

Med denna tjänst kan ni dela filer mellan företagets anställda utan att behöva en egen server. Ni kommer åt servern via en säker krypterad anslutning på Internet. Det går med andra ord att nå filerna nästan var som helst - både på kontoret och hemma via bredband. Även på resande fot eller hos kunder finns servern tillgänglig.

Placera dinLägg till en widget här högerkolumn

Office365 och Exchange

Mer avancerade mail-tjänster med delad kalender och adressbok.

Placera dinLägg till en widget här vänsterkolumn
bild
Placera dinLägg till en widget här mittenkolumn
Placera dinLägg till en widget här högerkolumn
Placera dinLägg till en widget här vänsterkolumn

Internetanslutning

För att ansluta ett kontor till Internet har vi flera alternativ. Vi tar ett helhetsansvar för att ert nätverk fungerar som det skall på kontoret. Vi kan även hjälpa till att koppla ihop flera kontor och hemarbetsplatser.

Placera dinLägg till en widget här mittenkolumn
Placera dinLägg till en widget här högerkolumn