cover

IT- ett hål i väggen

SizeIT är specialister sig på drift av servrar och IT-tjänster via Internet.

Vår kärnverksamhet är drift och tillsyn av servrar och applikationer. Detta innefattar fysisk drift i form av ström, kyla och säkerhet, men framför allt kompletterande tjänster som internetanslutning, nätverk, applikationsövervakning, backuper, uppdateringar och säkerhetskontroller.