cover

bild
bild
bild

Avancerade tjänster

Förutom de standardtjänster som de flesta företag behöver har vi även mer avancerade lösningar. Framför allt är vi duktiga på drift av nätverk och servrar. De flesta av tjänsterna erbjuds till ett fast pris per månad.

Nätverk, VPN och brandväggar

Vi tar hand om både små och stora nätverksinstallationer. Vi kan hjälpa till med både drift och installation. Lokala nätverk med WiFi (trådlöst) i ett kontor, VPN för att knyta samman nätverk eller hemarbetsplatser är några exempel. Vi tar även ansvar för säkerhetsfrågor, som brandväggar.

Server

Har ni en applikation som inte finns att köpa som tjänst hos oss? Det kan vara en verksamhetsspecifik mjukvara eller en större webplats.

bild

Zope Hosting

Zope och Plone är en väl beprövad klassisk plattform för webpublicering och content management. Vi har lång erfarenhet av hosting av Zope och Plone.