cover

bild

Cloud

Cloud eller molntjänst är en lagrning av dokument på ett bekvämt sätt. Det går att dela dokumenten med både kollegor i det egna företaget och externa personer.

Lagra företagets dokument i molnet istället för att maila mellan kollegorna.

Det går att nå dokumenten från flera olika datorer och det är lätt att dela med sig till kollegorna.

Glöm tunga bilagor som inte går att ladda ner.