cover

bild

Nätverk, VPN och brandväggar

Vi tar hand om både små och stora nätverksinstallationer. Vi kan hjälpa till med både drift och installation. Lokala nätverk med WiFi (trådlöst) i ett kontor, VPN för att knyta samman nätverk eller hemarbetsplatser är några exempel. Vi tar även ansvar för säkerhetsfrågor, som brandväggar.

Brandvägg

SizeIT har lång erfarenhet av att både bygga, installera och sköta brandväggar. Vi hjälper självklart till att skydda era servrar om ni ställer dem hos oss, men vi kan även ställa ut en brandvägg på ert kontor eller hos era hemanvändare. Där kan vi ta ansvar för nätverket, knyta ihop kontor, övervaka förbindelserna och göra aktiva förebyggande åtgärder för att säkerställa att ingen obehörig kan komma åt ert nätverk utifrån. Dessutom kan vi se till att de av era servrar som måste finnas tillgängliga på Internet är maximalt skyddade. Ni betalar en fast månadsavgift. I den ingår både uppgraderingar och löpande bevakning och underhåll.

I den mer avancerade tjänsten ingår även möjlighet att ansluta till ert nätverk via säkra uppkopplingar, tex hemifrån, sk VPN. Det går även att knyta ihop olika kontor.

Nätverk

Vi bygger nätverk i alla storlekar. Skall ni bygga upp ett nytt kontor kan vi hjälpa till att planera och installera både fysiskt kabelnät och centralutrustning som switchar, brandväggar och routrar.

Förutom kabelnät bygger och underhåller vi även trådlösa nät. Där är säkerheten extra viktig. Risken är annars att drabbas av "drive by hacking". Dvs någon tar sig in i nätverket med en bärbar dator utifrån och använder nätverket för att anonymt genomföra saker på nätet. För ett oskyddat nät är detta mycket enkelt. Med lämpliga säkerhetsåtgärder är däremot trådlösa nät en utmärkt lösning.

Vi hjälper även till att installera accesspunkter för publika trådlösa nät, tex i receptioner, konferensrum eller på kaféer. Även i dessa fall löser vi säkerheten på ett tillfredställande sätt så att det publika nätet separeras från ert interna kontorsnät. Tex kan man se till att publika användare enbart kommer åt Internet.

VPN

Med hjälp av Internet är det idag lätt att knyta ihop system och anställda över hela världen. Vi har många års erfarenhet av att bygga sk VPN, dvs säkra nätverkstunnlar mellan olika platser med hjälp av Internet.

Två eller flera kontor kan enkelt knytas ihop så att samtliga medarbetar kommer åt gemensamma resurser som filer, skrivare och administrativa system. Vi sköter nätverket till en fast månadskostnad och övervakar med automatik att förbindelserna fungerar.

Det går även att ansluta enskilda anställda som arbetar på distans via mobilt internet eller bredband. Man får då tillgång till företagets resurser precis som om man satt på kontoret.