cover

bild

Historik

SizeIT startades av tre stycken seniora företagsledare inom IT industrin årsskiftet 2000. Dessa hade sedan en längre tid köpt tjänster ute på stan och var väldigt missnöjda med kvaliteten, cowboy-inställningen och säkerheten i de tjänster man köpte. Beslut fattades om att starta en verksamhet som man själv kunde strukturera baserat på de erfarenheter som var gjorda sedan tidigare. Totalt fanns då ca 60 års IT erfarenhet från olika sidor i bolaget. Man investerade i en serverhall och startade med sina egna bolag som kunder.

I dag har verksamheten vuxit med kunderna och vi är fyra anställda som enbart jobbar med drift i hallarna. Hela vår organisation av partners och underkonsulter gör att vi idag är femton personer som jobbar med drift i olika former.

SizeIT är en partner som man kan växa med så att båda sidor bättre skall kunna koncentrera sig på respektive område och därmed uppnå en högre lönsamhet.

Filosofi

SizeIT skall bidra med konkret nytta för sina kunder och sänka kostnader för att uppnå lönsamhet får båda parter.