cover

Internetanslutning

bild

Internetanslutning

För att ansluta ett kontor till Internet har vi flera alternativ. Vi tar ett helhetsansvar för att ert nätverk fungerar som det skall på kontoret. Vi kan även hjälpa till att koppla ihop flera kontor och hemarbetsplatser.

På de platser där SizeIT har fasta anslutningar kan vi erbjuda Internet till bra pris. Ni använder då anslutningen till SizeIT både för Internettrafik och för att nå våra övriga tjänster. Anslutningen skyddas av vår brandvägg och om ni vill kan vi även hjälpa till att sköta ert interna nätverk. Hastigheten till våra tjänster begränsas inte utan är på minst 100 Mbit/s. Till Internet köper ni en viss grundhastighet som med kort varsel kan uppgraderas.

För mindre företag går det även att köpa en tjänst som baseras på antalet användare. Då ökar grundhastigheten automatiskt med antalet användare och ni behöver inte tänka på varken brandväggsskydd eller att hastigheten är tillräcklig.

Om vi inte redan har anslutningar till er fastighet kan vi installera detta om tillräckligt underlag finns. I annat fall kan vi hjälpa till att rekommendera andra lösningar så att ni både kommer åt våra tjänster och Internet på ett säkert och prisvärt sätt.