2016-08-15 kl 05:44 låste sig en disk-kontroller på en av virtualiserings-servrarna. Sedan 06:21 är allt åter i full drift.

Disk-kontrollern låste sig på en av de fysiska servrar som ingår i vårt primära virtualiseringskluster.

Detta fick till följd att vissa virtuella servrar som allokerats till den stannade och/eller startades om.

05:44 Fel uppstår i server och larm via övervakningssystem inkommer till driftansvarige

06:02 Felet identifierat. Åtgärdas geom omstart av server.

06:21 Servern är åter i drift. Ingen virtuell maskin behövde flyttas.

06:25 Övervakningssystem rapporterar att alla tjänster fungerar som de skall.