2016-08-15 kl 05:44 låste sig en disk-kontroller på en av virtualiserings-servrarna. Sedan 06:21 är allt åter i full drift.Läs mer...